جواب صفحه ۵۹ کتاب نگارش فارسی سوم موضوع پاییز را به موضوع های کوچکتر تقسیم کن یکی از موضوع های کوچک را انتخاب کن و درباره آن یک بند بنویس از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب فعالیت نگارش سوم دبستان

موضوع پاییز را به موضوع های کوچکتر تقسیم کن

موضوع کلی : پاییز

1- باد پاییزی

2- برگ های پاییز

3- رنگ زرد پاییز

باد پاییزی : فصل مورد علاقه من پاییز هست زیرا اتفاقات و مناظر زیبایی در پاییز مشاهده میکنیم وقتی که برگ درختان روی زمین می افتند و من از وسط آن رد میشود در همان لحظه باد پاییزی آن ها را جا به جا میکند حس بسیار خوبی به من دست میدهد. باد پاییزی برخلاف باد بهاری درختان و موجودات را به خواب زمستانی میبرد.