جواب فکر کنید صفحه ۳۲ کتاب علوم تجربی پایه نهم مولکول های موجود در کدام برش بزرگ تر و سنگین تر هستند به چه دلیل از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : آخری – زیرا ربایش مولکولی بیشتری دارد.