جواب جمع آوری اطلاعات صفحه ۱۱۲ کتاب علوم تجربی پایه هشتم درباره میزان استحکام سنگ های دگرگونی اطلاعاتی جمع آوری کنید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : سنگ دگر گونی استحکام بیشتری دارد .دما وفشاری که سنگ دگرگونی در داخل زمین می بیند باعث استحکام آن می شود.