جواب تفکر در حدیث صفحه ۱۱۷ کتاب دین و زندگی پایه یازدهم ما چگونه می توانیم امام زمان خویش را بشناسیم از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : شناخت امام زمان باعث می شود که شک و دودلی و تردید که باعث بی ایمانی می شود از میان برود و مومن حقیق با یقین برای فردای روشن آماده شود.