جواب وسعت و عمق نوشته را بیشتر کنیم صفحه ۸۸ کتاب نگارش پایه نهم نام کتابی که خوانده ام نکته ای که اموختم از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم کاش بچه ها جواب رو بفرستن.

نرگس : گاهی در این زندگی زمین میخوریم و از دنیا و آدم هایش ناامید می‌شویم و گاهی دیگر صعود از قله پیشرفت شادمانیم و در آسمان آرزوهایمان پرواز میکنیم…… .

مهدیس : عروسک پدر
هر اتفاقی بیفته حتی بدترین ها نباید ناامید و افسرده شد همواره باید برای بهتر شدن تلاش کرد.

علی :‌باغ سری
انسان می تواند با مهرو محبت زندگی خود و زندگی اطرافیان را تغییر دهدو هرانسان در زندگی نیاز به تعویض شخصیتی دارد.