جواب خودت را امتحان کن صفحه ۹۶ کتاب پیام های آسمان پایه هفتم نشانه های بلوغ شرعی را به صورت خلاصه بیان کنید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : الف) روییدن مو در برخی قسمت های بدن.
ب) فعال شدن برخی هورمون ها در بدن که نشانه های آن در پسران و دختران متفاوت است .
ج) رسیدن به سن بلوغ این سن برای پسران و دختران به شرح ذیل است.
پسران : پایان پانزده سال قمری یعنی ۱۴ سال و ۶ ماه و ۱۵ روز هجری خورشیدی .
دختران : پایان نه سال قمری یعنی ۸ سال و ۸ ماه و ۲۱ روز هجری خورشیدی.