جواب درک مطلب صفحه ۱۶ کتاب فارسی پایه ششم نظر شما درباره ی آن چهار واژه چیست از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نظر من این است که ما می توانیم با بررسی دقیق خود، سایر مخلوقات، به شناختی بهتر از خالق برسیم.