جواب درک مطلب صفحه ۹۴ کتاب ادبیات فارسی پایه ششم نظر غنچه و گل را با هم مقایسه و دو تفاوت آنها را بیان کنید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : از نظر گل زندگی شکوفایی و رشد و سرسبز شدن و طراوت داشتن است ولی از نظر غنچه زندگی سرشار از غم و اندوه و نا امیدی است.

کریم الدینی : ۱- گل،زندگی را باز و زیبا می دید ولی غنچه بسته و تاریک می دید.
۲- غنچه دلش گرفته بود ولی گل باز و با تجربه بو.

آیلار : غنچه زندگی را در غم و اندوه می بیند ولی از نظر گل زندگی شکفتن و سخنان زیبا گفتن است.(:.

محمد طاها عبدلی : غنچه چون هنوز باز نشده است و دنیا را ندیده است دنیا را بسته و تاریک میبیند و دلش گرفته ولی گل چون شکفته است دنیارا پر از زیبایی و سرسبزی است..

غزل :‌غنچه هنوز نشکفته و تجربه ای ندارد
اما؛گل شکفته و سردو گرم روزگار را چشیده و با تجربه است.