جواب فعالیت صفحه ۱۲ کتاب آمادگی دفاعی پایه نهم نقش شما در این موارد چیست از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

نازنین : خوب بودن در جامعه زود قضاوت نکردن حمایت کردن از چیزهای مفید.

پرهام حسنی : نقش ما این است که از خطرات دوری کنیم.

ستاره : از قوانینش اطاعت کنیم و به هشدار هایش اهمیت کنیم.

ارشام : باید ما تا میتونیم از کشور محافظت کنیم.

ایلیا : ما باید طرز درست زندگی کردن را به دیگران بیاموزیم، از قوانین اطاعت و به دیگران و حریم خصوصیه شان احترام بگذاریم.

ریحانه : رعایت قوانین همکاری با مسئولین.