جواب فکر کنید صفحه ۶۰ کتاب کاربرد فناوری های نوین پایه یازدهم نمک طعام جریان الکتریکی را از خود عبور نمی دهد در حالی که آهن رسانای جریان الکتریکی می باشد علت این تفاوت چیست از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم کاش بچه ها جواب رو بفرستن.