جواب قلمرو فکری صفحه ۱۴۳ کتاب ادبیات فارسی پایه دهم نیکوترین اندرز نویسنده چیست از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نیکوترین اندرزش این است که انسان ها در سختی ها و دشواری ها به هم کمک و یاری کنند.