آدرس بیمارستان محل نگهداری هانیه دختر 13 ساله که بخاطر نجات خواهرش قطع نخاع شده است شماره تماس شماره حساب بیوگرافی اسم بیمارستان از سایت نکس لود دریافت کنید.

آدرس بیمارستان نگهداری هانیه دختر 13 ساله کرمانشاهی

هانیه دختر 13 ساله کرمانشاهی !!! در حالی که این متن رو تایپ میکنم اشک بر چشمانم جاری است هانیه دختری 13 ساله که بخاطر نجات خواهر کوچکش در هنگام زلزله به خانه بازمیگردد تا خواهر کوچکش را نجات دهد هنگامی که خواهرش را در بغل داشت و میدوید تیر آهنی بر روی کمر این دختر فرود می آید و او قطع نخاع میشود. ما دنبال آدرس بیمارستان و محل نگهداری هانیه دختر 13 ساله هستیم تا کمک های مالی خودمون رو به خوانواده این دختر فداکار بدهیم. آدرس بیمارستان محل نگهداری هانیه معلوم نیست ولی به زودی اگر مشاهده کردیم به شما اعلام خواهیم کرد. اگر شما آدرس دقیق محل نگهداری هانیه دختر 13 ساله کرمانشاهی رو میدونید آدرسش رو به ما بفرستید تا در این پست قرار بدهیم.