جواب برسی کنید صفحه ۸۷ کتاب هدیه های آسمان پایه پنجم هر یک از ویژگی های امام زمان به کدام یک از پیامبران شباهت دارد از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : از چپ به راست حضرت موسی حضرت نوح حضرت محمد.