جواب فعالیت کلاسی صفحه ۱۴۳ کتاب پیام های آسمان پایه هفتم دوستان و همنشینان چگونه بر یکدیگر تاثیر میگذارند از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : با توجه به شعر به این نکته می رسیم که دوستی و هم نشینی با افراد نیک ما را از فرش به عرش می رساند ما را همچون خودش به سعادت کامیابی می رساند.