جواب کار کلاسی صفحه ۴۳ کتاب کار و فناوری پایه نهم نام چند بازی هم سبک آموزشی ویژگی ها از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : بازی های پازلی, بازی شبیه ساز. ویژگی ها : افزایش مهارت و یادگیری و تجربه.