جواب خودت را امتحان کن صفحه ۹۳ کتاب پیام های آسمان پایه نهم هم نشین بد در روایات به چه چیزهایی تشبیه شده است؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : شمشیری که ظاهرش براق و اثرش خطرناک است.