جواب فعالیت صفحه ۲۷ کتاب مطالعات اجتماعی پایه نهم چرا در هواپیما قبل از شروع پرواز نحوه استفاده از ماسک اکسیژن به مسافران آموزش داده می شود؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : به علت تغییر فشار هوا در ارتفاعات بالا.

فاطمه : به خاطر اینکه هرچه از سطح زمین دور تر میشویم فشار دما زیاد میشود.