هک کلن دیگران

هک کلن دیگران در بازی کلش آف کلنز که مورد توجه همه قرار گرفته است کار بسیار سختی می باشد که به همین سادگی نمی توانیم کلن دیگران را در بازی کلش آف کلنز هک کنیم هک مراحل زیادی دارد که به راحتی یک فرد معمولی نمی تواند آن را انجام دهد .

هک کلش اف کلنز

برای هک کردن کلن و کلش آف کلنز دیگران راه های بسیار کمی وجود دارد و تنها راهی که همه ما میشناسیم هک کردن خود بازی کلش آف کلنز می باشد که کاری بسیار سخت و تقلید بند سفر در نظر بگیرید این بازی قابل هک نیست و برای هک کلن دیگران یا باید از روش مهندسی اجتماعی استفاده کنیم که آن فرد و مدیرکل آن را گول بزنیم و یا خود کلش آف کلنز را هک کنیم تا بتوانم این فرد مورد نظر را از او بگیریم در نظرات هرگونه پیشنهادی را به در رابطه با هک کردن دیگران در نظر دارید به ما بگویید تا ما این نظرات را مد نظر قرار بدهیم .

نویسنده :‌میرم میگم رهبر 2000جم میخوای منو قائم کن بدم میگم زبانت را تغیر بده و هندی را انتخاب کن بعد میگم روی من بزن واز پایین سومی را انتخاب کن تمام رهبر میشم.

نویسنده :‌
می توانیم بگوئیم که ما چند تا اکانت داریم و رهبر کلن قائم مقام کنه مارا بعد می گوییم که روی با کلیک کند و روی ما ۳ ومی را بزند و ما می گوییم بزن تا من اکانتامو بیارم اسم من ناشناس است.