جواب پرسش صفحه ۱۶ کتاب کار و فناوری پایه هشتم در چه وسایلی پیچ چپ گرد به کار رفته است از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : 1) پدال سمت چپ دوچرخه
2) اتصال لوله هایی که برای گازهای قابل اشتعال مورد استفاده قرار می گیرند
3) اره های گردان و چرخ های سنباده رومیزی
4) لامپ های چپ گرد در ایستگاه راه آهن و مترو
5) دستگاه چپ گرد
6) قلاویز
7) پیچ کلگی شیر آب
8) غلط گیر
9) سر پیکنیک