جواب و پاسخ به سوال پرسش بازی خواستگاری وسیله رصد ستارگان چه نام دارد ؟ بازی موبایل از سایت نکس لود دریافت کنید.

وسیله رصد ستارگان چه نام دارد ؟

با سلام خدمت همه عزیزانی که برای پیدا کردن جواب و پاسخ به سوال بازی خواستگاری با عنوان وسیله رصد ستارگان چه نام دارد وارد این سایت شده اید جواب این سوال بازی خواستگاری را پیدا کردیم و پاسخ این سوال تلسکوپ است. شما با وارد کردن حروف تلسکوپ میتوانید وارد مرحله بعدی بازی خواستگاری شوید.