جواب صفحه ۱۲ کتاب تفکر و سبک زندگی پایه هشتم چه پدیده ها وقایع و رفتارهایی زیبا هستند چرا از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمی دونم کاش بقیه جواب رو بفرستن.

مبینا زارع : هر پدیده٬رفتار ووقایع که مشخصات زیبایی را دارد زیباست به طور مثال:
«اگر کسی ناراحت است ما بخندیم زیبا نیس اما اگر در خوشحالی بخندیم جایز است».