جواب گفت و گو صفحه ۵۸ کتاب علوم تجربی پایه پنجم چرا پوست ما چرب و مرطوب میشود از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : 1. به دلیل غده ی چربی که در زیر پوست قرار دارد.
2. به دلیل غده ی عرقی که در زیر پوست قرار دارد.

نیایش قوی دست : چرب بودن پوست چه ضرر دارد
افرادی که پوست چرب دارند دردسرهایی از جمله جوش و لک دارند .
اگر غدد چربی پوست بیش از حد چربی ترشح کند باعث ایجاد چربی در
پوست می شود .چربی زیاد روی پوست می اید و شکل برق روغنی به ان می دهد.

تینا : گیرندگان پوست چربی های زیاد ترشح شده را به مغز پیام میدهند و مغز غده ی عرق را به فعالیت در می آورد و باعث مرطوب شدن دست میشود.

ناشناس : بازی جدید را به صورت رایگان در این باره گفت و گوی سبقت را به من گفت و گوی سبقت را به من گفت و گوی سبقت را از دست داده اند و در نتیجه این شد که به من گفت سلام سلام صبح تا شب و به این ترتیب.

نویسنده :‌در زیر پوست غده های چربی وجود دارد که آنها با ترشح چربی باعث چرب شدن پوست میشوند.