جواب برایم بگو صفحه ۱۶ کتاب هدیه های آسمان پایه ششم پیامبران به مردم کمک میکردند تا از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : تا راه درست را از نادرست تشخیص دهند و خدای یکتا را بپرستند و سمت گناه و زشتی نروند.