جواب تحقیق صفحه ۷۰ کتاب عربی پایه نهم آیه حدیث شعر یا سخنی زیبا بیابید که با پیام اخلاقی متن درس هماهنگ باشد از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب تحقیق کتاب عربی پایه نهم

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : مَن حاسَبَ نفسَهُ وقَفَ على عُیوبِهِ، و أحاطَ بذُنوبِهِ و اسْتَقالَ الذُّنوبَ، وأصْلَحَ العُیوبَ .
هرکه به محاسبه نفس خود پردازد به عیبهایش آگاه شود و به گناهانش پى ببرد وگناهان را جبران کند و عیبها را برطرف سازد.

جواب بچه ها در نظرت پایین سایت

نویسنده : اگر انسان می تواند با کمک دوست یا انسان های دیگر مسیرش را تغییر دهد.