جواب فعالیت صفحه ۱۰۳ کتاب مطالعات اجتماعی پایه هشتم چرا عنوان این درس پیروزی فرهنگ بر شمشیر انتخاب شده است از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : زیرا جانشینان چنگیزو تیمور تحت تاثیر فرهنگ ایرانی اسلامی دست ازخشونت ،ویرانی،غارت و کشتار برداشتند و برای عمران،آبادانی و گسترش صنعت، هنر و معماری و رونق علم و ادب همت به خرج دادند.