جواب درک مطلب صفحه ۱۰۳ کتاب ادبیات فارسی پایه ششم چرا باید در آغاز یا پایان نوشته از شاعر یا نویسنده ی آن یاد کرد؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : برای احترام گذاشتن به شاعر و یا نویسنده.