جواب دانش تکمیلی صفحه ۱۲۹ کتاب دین و زندگی پایه یازدهم چرا برخی از فتواها و نظرات فقیهان در خصوص برخی موضوعات دینی متفاوت است از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم کاش بچه ها جواب رو بفرستن.