جواب اندیشه و تحقیق صفحه ۴۳ کتاب دین و زندگی پایه یازدهم به نظر شما چرا اندیشه دانشمندان به مرور زمان تغییر می کند؟ این ویژگی چگونه الهی بودن قرآن را اثبات می کند؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : برای این که به مرور زمان اندیشه ایشان کامل تر و پخته تر می شود لذا در نظریات گذشته خود تجدید نظر می کنند و اشتباهاتشان را اصلاح یا تکمیل می کنند. با این که بیش از شش هزار آیه قرآن در طول 23 سال به تدریج نازل شده و درباره موضوعات متنوع سخن گفته شده نه تنها میان آیات آن، تعارض و ناسازگاری نیست بلکه آیانش دقیق تر از اعضای یک بدن، با یکدیگر هماهنگی دارند و همدیگر را تایید می کنند.

ناشناس : برای این که به مرور زمان اندیشه آنان پخته تر و کامل تر شود.

ناشناس : چون به مرور زمان برخی علم ها را از قران کشف کردند.

جواد اسدی : برخی ازدانشمندان یک نظریه را ارائه می‌کنندامابعدازچندسال آن نظریه را ردمیکنندزیرا علمدانشمندان ناقص است وعلم آنها رفته رفته کامل میشود واما قرآن این گونه نیست آیات قرآن از ابتدا به صورت کامل و هماهنگ نازل شده است.