جواب درک مطلب صفحه ۷۱ کتاب ادبیات فارسی پایه ششم چرا دهخدا آخرین دقایق عمر خود را با غزل حافظ به پایان برد؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : او تمام عمر خود را در راه حفظ و بزرگداشت زبان و ادب پارسی صرف بود، بنابراین در آخرین دقایق عمر نیز بخشی از زبان پارسی را که مناسب حال او در آن لحظه ها باشد، درخواست کرد.