جواب درک مطلب صفحه ۱۴ کتاب فارسی پایه کلاس چهارم ابتدایی دبستان چرا عنوان آفریدگار زیبایی برای این درس انتخاب شده است از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : چون خداوند با فصل های گوناگون، زیبایی خاضی را به طبیعت بخشیده است. زیبایی های فصول، طبیعت رنگارنگ، خالق رنگ ها.

پریچهر : چون خداوند با فصل های گوناگون، زیبایی خاضی را به طبیعت بخشیده است.
خدای رنگ ها، فصل های تازگی.