جواب فعالیت صفحه ۱۱۹ کتاب تفکر و سبک زندگی پایه هفتم چرا فردی که نمی تواند برای خود دوستان خوبی پیدا کند فردی ناتوان است از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم کاش بچه ها جواب رو بفرستن.

ناشناس : چرا فردی که نمی تواند برای خوددوستان خوبی پیدا کند فردی ناتوان است.

رومینا : چون بعضی انسان ها توانایی و قدرت بیان و ارتباط برقرار کردن با دیگران را ندارند.
یا شاید همآن انسان شایسته داشتن و پیدا کردن دوست خوب نیست..

محمد امین : به دست آوردن دوستان خوب کار آسانى است نه همچون به دست آوردن مال است که احتیاج به تلاش و کوشش فراون و گاه نیاز به سرمایه گذارى هاى کلان دارد و نه همچون مقام است که به دست آوردنش نیاز به روابط اجتماعى قوى دارد، بلکه با سرمایه اى چون گشاده رویی. ادب و حسن معاشرت می توان به آن دست یافت..

نویسنده :‌پیدا کردن دوست کار اسانی است ولی پیدا کردن دوست واقعی و حقیقی کار سختی است . بنابر این هر کسی توانایی پیدا کردن دوست را دارد ولی هر کسی توانایی دوست خوب و واقعی را ندارد بنابراین بعضی از انسان ها توانایی پیدا کردن دوست را ندارند.

فاطمه :‌
چون کسی کسی که میتواند دوست پیدا کند فردی شایسته و خوب است و اگر کسی نتواند یعنی شایسته و خوب نیست پس توانایی خوب بودن را ندارن در نتیجه ناتوان ایت.