جواب درک مطلب صفحه ۱۱۴ کتاب ادبیات فارسی چهارم چرا موش به کمک شیر رفت؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : چون شیر او را بخشیده بود و نکشته بود.