جواب فعالیت صفحه ۱۶۵ کتاب مطالعات اجتماعی پایه هشتم چرا نام رشته کوه های آلپ جنوبی یا برخی شهرها و مناطق استرالیا و نیوزیلند با مکان ها و نواحی اروپا هم نام است؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : چون این قاره به دست اروپایان کشف و مورد شناسایی واقع شده اند بنابراین بسیاری از نام های موجود درآن از نام کاشفان و یا از اروپا گرفته شده است.