جواب فعالیت صفحه ۷۴ کتاب علوم تجربی پایه هفتم چند درصد از مصرف انرژی کل جهان از سوخت های فسیلی تامین شده است؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : 85 درصد.