جواب فعالیت صفحه ۱۶۱ کتاب مطالعات اجتماعی پایه نهم چند راهکار برای بهره وری در مصرف کاغذ پیشنهاد کنید و توافق کنید که آن راه کار ها عملی شوند از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : استفاده از دفاتر سال قبل، پاره نکردن کاغذهای سفید جهت استفاده دیگر، تحویل دفاتر و کتاب های استفاده شده به مراکز مورد نظر.