جواب فعالیت صفحه ۱۶۵ کتاب تفکر و سبک زندگی پایه هشتم چند نمونه از ارزش های ذاتی یا جهانی را نام ببرید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم کاش بچه ها جواب رو بفرستن.

نویسنده : ارزش های ذاتی یا جهانی :مانند خوشبختی، حقوق بشر، دانایی، دفاع از کشور، عدالت آزادی ادب واحترام، عشق به خداوند.