جواب برسی کنید صفحه ۷۰ کتاب هدیه های آسمان پایه پنجم چند نمونه از ویژگی های امام هادی از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : مهربانی و بخشندگی، کمک به نیازمندان هوش و استعداد بالا، سادگی و قناعت مهربانی و بخشندگی.