جواب فعالیت صفحه ۱۰ کتاب علوم تجربی پایه هفتم دانش آموزی برای به دست آوردن چگالی یک سنگ کوچک ابتدا جرم آن را با ترازو اندازه می گیرد و مقدار ۴۰۰ گرم را به دست می آورد سپس آن را درون استوانه مدرج که ۵۰۰ سانتی متر مکعب آب دارد می اندازد سطح آب روی ۶۰۰ سانتی متر مکعب قرار می گیرد چگالی سنگ چقدر است ؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : جرم : 400 گرم
حجم : میلی لیتر 100 = 500 – 600
حجم/جرم ₌ چگالی 400gr ÷ 100ml = 4 gr/ml