جواب فعالیت صفحه ۹۴ کتاب علوم تجربی پایه هشتم چگونه این جرثقیل ها اجسام را بلند می کنند وقتی بخواهند ماشین یا زباله را رها کنند چه عملی انجام می دهند از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : در جرثقیل از اهن ربای الکتریکی استفاده می شود اجسام آهنی سنگین را با آن بلند کرده وبا قطع جریان برق وسایل را در مکان مناسب می گذارند.