جواب درک و دریافت صفحه ۱۶۵ کتاب ادبیات فارسی پایه هفتم چگونه رفتار کنیم که مورد احترام دیگران باشیم؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : به دیگران احترام بگذاریم و گفتار و رفتار نسنجیده و بیهوده نداشته باشیم.