جواب تدبر در قرآن صفحه ۱۴ کتاب دین و زندگی پایه یازدهم خداوند در این سوره به چه چیزی سوگند خورده است چرا از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : عصر (روزگار)، به دلیل اهمیت فرصت زندگی که خداوند در اختیار انسان قرار داده است زیرا این فرصت، محدود و گذرا است و بسیار با ارزش است.