جواب کار گروهی صفحه ۱۱۱ کتاب ادبیات فارسی پایه هفتم جواب کار گروهی درس دوازدهم خدمات متقابل اسلام و ایران از سایت نکس لود دریافت کنید.

1. تصویر هایی از هنرهای اسلامی – ایرانی تهیه کنید و با نمایش آنها در کلاس درباره آنها توضیح دهید
2. درباره زندگی و شخصیت یکی از بزرگان ایران که در پرتو تمدن اسلام به زبان و ادبیات فارسی خدمت کرده است تحقیق کنید و نتیجه را به کلاس ارائه دهید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم کاش بچه ها جواب رو بفرستن.