جواب گفت و گو کنید صفحه ۷۲ کتاب علوم تجربی پایه هشتم کامه های نر و ماده چه تفاوت های کلی با هم دارند؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : گامت ماده بزرگتر دارای اندوخته غذایی است بی حرکت می باشد اما گامت نر دارای حرکت، کوچک تر – تعداد بیشتر – عمر کمتر می باشد.