جواب فعالیت صفحه ۵۶ کتاب مطالعات اجتماعی پایه پنجم کدام کشورها در شمال ایران قرار دارند؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : ترکمنستان، جمهوری آذربایجان، ارمنستان و نخجوان.