جواب فعالیت صفحه ۱۱۱ کتاب مطالعات اجتماعی پنجم دبستان کلمه های «الله و محمد» که روی این سکه ها نقش بسته است نشان دهنده ی چیست؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نشان دهنده ی مسلمان شدن پادشاهان مغول و علاقه و اهمیت دادن آن ها به اسلام است.