جواب گفت و گو کنید صفحه ۳۲ کتاب تفکر و پژوهش پایه ششم دبستان ابتدایی آیا کسانی را می شناسید که گاهی مانند مارگیر رفتار کرده باشند با مثال ویژگی آنها را توصیف کنید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم کاش یکی از بچه ها جواب رو بفرسته.😞

فاطمه خادم : میتوان گفت مردمی که زود تصمیم میگیرند ودرغگو ودنبال مال و ملال دنیا هستند مانند یزید و دیگر کسانی که این کار هارا انجام میدادند.