جواب گفت و گو صفحه ۵۶ کتاب ادبیات فارسی هشتم جواب گفت و گو درس هفتم آداب نیکان از سایت نکس لود دریافت کنید.

1- درباره به کارگیری درست تلفن همراه و رایانه گفت و گو کنید.

2- دو متن درس آداب نیکان را با هم مقایسه و تفاوت ها و شباهت های آنها را بیان کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم کاش بچه ها جواب رو بفرستن.