جواب گفت و گو صفحه ۱۰۱ کتاب ادبیات فارسی پایه هشتم جواب گفت و گو درس چهاردهم یاد حسین از سایت نکس لود دریافت کنید.

1. نمونه دیگری از شعر عاشورایی بیابید و در کلاس بخوانید.
2. درباره نقش نوجوانان در احیای اهداف قیام عاشورا در گروه گفت و گو کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم کاش بچه ها جواب رو بفرستن.