جواب گفت و گو صفحه ۵۶ کتاب ادبیات فارسی پایه نهم جواب گفت و گو درس هفتم پرتو امید از سایت نکس لود دریافت کنید.

1. غزلی دیگر از دیوان حافظ انتخاب کنید و درباره پیام های آن در کلاس گفت و گو کنید.

2. چهار نمونه تخلّص از شاعران دیگر انتخاب كنید و بیت كامل آنها را در كلاس بخوانید..

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : 2. «سعدیا» مرد نکونام نمیرد هرگز مرد آن است که نامش به نکویی نبرد (سعدی)
تا نگردد جذبه توفیق، «صائب» دستگیر از گل تعمیر، پای خود کشیدن مشکل است (صائب تبریزی)
بر آ از مشرق و مغرب، الا ای «مغربی» یکدم که تا بی مشرق و مغرب، ببینی شمس انوارش (مولانا شمس مغربی)
پیش از همه کس افتاد در دام غمت «هاتف» امید کز این غم شاد تا روز پسین بادا (هاتف اصفهانی)