جواب پیشنهاد صفحه ۹۲ کتاب دین و زندگی پایه دوازدهم گناه چه آثاری در وجود انسان باقی می گذارد از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم کاش بچه ها جواب رو بفرستن.

نوییسنده : اجتماعی در خدمت اجرای قوانین الهی باشند زمینه رشد انسان‌های توحیدی آسان تر می شود در غیر این صورت تفرقه و تضاد جامعه را فرا می گیرد و امکان رشد از بین می‌رود انسانهای ستم کر قدرت می یابند و دیگران را به خدمت می‌گیرند و به جای حاکمیت الهی حاکمیت طاغوت خواهد بود..